ردیف

نام شرکت یا کانون

مدیرمجموعه

تلفن‌های تماس شرکت

1

شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان

محمد نصوحی

091307963072

کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران

اصغر پهلوان

09131653867

3

شرکت ویانا آرایه نصف جهان

علی کریمی

09131359774

4

کانون آگهی و تبلیغات دانش کیا

مهدی دادخواه

09129154080

09131252560

5

کانون آگهی و تبلیغات سپاهان سازه

محمد نادریان

09133292368