منوی کاربری menu

       *** ترتیب لیست صرفاً براساس حروف الفبای نام خانوادگی مدیرعامل مجموعه می ‏باشد  ***  
 
                             مجموعه‌های مجاز و مورد تایید شرکت  نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان در زمینه سازه نمایشگاهی (اسپیس فریم)
 
 
 ردیف  نام شرکت یا کانون
 مدیریت مجموعه
تلفن های شرکت 
 1 شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان علیرضا آموخته
09131111081
  09131697641  
 03136633939
 03136629096
2
کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران 
 اصغر پهلوان
09131653867
 3 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان احمدسعادت
09130796308
03132618001-5 
4
شرکت آبادگران سازان اسپادانا  فرهاد قابضی  09130879842
5
کانون آگهی و تبلیغات سپاهان سازه  محمد نادریان  09133292368 
6
شرکت راستین پندار نقش جهان  محمد نظریان  09134741056