منوی کاربری menu

عضویت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های خارجی

عضویت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های خارجی

عضویت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های خارجی
 
پس از اقدامات و هماهنگی‌های لازم عضویت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های خارجی و رویدادهای تجاری و صادراتی ایران (IRAFO) به اتفاق آرای هیات مدیره این انجمن به تصویب رسید.
انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های خارجی و رویدادهای تجاری و صادراتی فعالیت خود را با هدف توسعه رویدادهای نمایشگاه‌های خارجی از آبان ماه 1400 آغاز نموده است.
یکی از اهدف انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه‌های خارجی ایجاد شرایط و بستر مناسب برای رشد بخش خصوصی و ارتقای سطح کیفی تشکل‌ها برای موفقیت در سطح ملی و بین‌المللی است. از دیگر اهداف این انجمن برگزاری نمایشگاههای خارجی با توجه به توسعه اقتصادی کشور است، چرا که برگزاری رویدادهای تجاری خارجی شکل متعالی و توسعه یافته برگزاری نمایشگاهها به حساب می‌آید و این امکان را در جهت گام برداشتن به سوی توسعه اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را در اختیار فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار قرار می‌دهد.
با توجه به هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است اولین جلسه انجمن پس از عضویت شرکت نمایشگاه اصفهان در آینده‌ای نزدیک به میزبانی شرکت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر