نوزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات ، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو (ISF AUTOPARTS)

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات ، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو (ISF AUTOPARTS)

شروع: 1402/3/31 تا 1402/4/3

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی