پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، ماشین آلات و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، ماشین آلات و صنایع وابسته

شروع: 1402/3/4 تا 1402/3/7

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری:

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی