منوی کاربری menu

اعزام هیات تجاری تخصصی بازدید از سی امین نمایشگاه بین المللی صنعت غذا و نوشیدنی

اعزام هیات تجاری تخصصی بازدید از سی امین نمایشگاه بین المللی  صنعت غذا و نوشیدنی

شروع: 1401/11/17 تا 1401/11/21

نوع : نمایشگاه های پیش رو خارجی

مجری: 031-32611614 09134083082

محل برگزاری : روسیه -مسکو

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی