منوی کاربری menu

شانزدهمین نمايشگاه صنعت خودرو

شانزدهمین نمايشگاه صنعت خودرو

شروع: 1401/9/3 تا 1401/9/6

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق تجارت پگاه تلفن:31و05137642330 - خانم ناوی 09120238288

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت - محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان.

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی

پلان