دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی

شروع: 1401/8/4 تا 1401/8/7

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت پیشرو مبتکران چیستا ----- تلفن : 02122924526 - 09123436854

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت - محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان.

وب سایت : http://www.isfahanpower.ir

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی