بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

شروع: 1401/7/26 تا 1401/7/29

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان تلفن: 03132606602 خانم رفسنجانی

محل برگزاری : http://www.isfahanmodernconst.ir/sitepages/view-4222.aspx

وب سایت : http://www.isfahanmodernconst.ir

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی