دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی ،گردشگری و هتلداری

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی  صنایع دستی ،گردشگری و هتلداری

شروع: 1401/7/7 تا 1401/7/11

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت کیان فرتاک هستی ----- آقای حیات بخش 09134085890

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت - محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان.

وب سایت : http://www.tourismexpo.ir

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی