منوی کاربری menu

هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی (Isfahan Indusry)

هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی  (Isfahan Indusry)

شروع: 1401/4/7 تا 1401/4/10

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت پیشرو مبتکران چیستا ...... تلفن 02122924526 ...... آقای خانی 09124977275

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت -نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی