نهمین نمايشگاه گل و گياه ، گياهان دارويي ، باغبانی و فضای سبز شهری

نهمین نمايشگاه گل و گياه ، گياهان دارويي ، باغبانی و فضای سبز شهری

شروع: 1401/2/28 تا 1401/3/1

نوع : نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت مهراس پیشگام صدرا تلفن: 03132750240 خانم فیاض آقای ضیایی09131767200

محل برگزاری : کمربندی شرق اصفهان - روبروی منطقه روشن دشت -نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت :

ثبت نام:

اطلاعات تکمیلی