بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف (Carpex)

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی - صادراتی فرش دستباف (Carpex)

شروع: 1400/10/29 تا 1400/11/4

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان-0313628392909135476285 -

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahancarpex.ir

ثبت نام:

توضیحات