سیزدهمین نمایشگاه لاستیک، پلاستیک و دهمین نمایشگاه رنگ و رزین