ترتیب لیست بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی مدیر عامل در سطح هر گرید می باشد.
 
 
 ردیف  نام شرکت یا کانون
 مدیر عامل
 سطح گرید
 تلفن های شرکت
 1 شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت نمایشگاه اصفهان
احمد
سعادت
+A
09130796308
03132618001-5
 2 شرکت فناوران ایرسا پارسیان 
حسین ادب آوازه
A
09131144958
09123982721 
  03136263950  
   03136263959  
02122920344
    02122920345    
09128304070
 3  کانون آگهی و تبلیغات فدک گرافیک مصطفی حر
A
03132232805-9
02188521050
09332232808
 4 شرکت مرداس راد ایرانیان
امیر رحیمی
A
09120086636
09120063029
09133049089
09133114659
03136606457
5 شرکت سها دانش نقش جهان
محمد‌حسین طغیانی
A
 09128189527
03132679167
02141256425
6 کانون آگهی و تبلیغات ابداع گران   اصغر پهلوان
09131653867
03135313633
7
 کانون آگهی و تبلیغات رنگ آرا
 محمد شفیع‌زاده
09131174608  
03136271354
8
شرکت بهین بستر بینا
امیرعرفان نیلی 
 09131860299
03132331500  
     03132372927   
9
شرکت طراحان آتیه شهر آیریک
 
محسن جعفری  09132682788
10
شرکت رادیس خلق ایده‌ها  محمد زارع شریف 
09394598148  
 03132672415
 11  شرکت مشاورین نمایشگاهی نیاصرم اسپادانا
محمدرضا شاه‌ پیری 
  09133196843  
     03195026061    
  03132642841
12
شرکت مهراس پیشگام صدرا علیرضا ضیایی   C
09138108374
09138246003
 
 13
شرکت غرفه سازان ماهان سازه ایرسا
محمد رضا مصطفوی 
09135600558
09202009301
09202009343
03134720840 
14
کانون آگهی و تبلیغات طرحکده  جلیل منتظرالقائم 
09133177587
 03132349530
15  شرکت مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان
علیرضا آموخته 
09131111081
   09131697641  
03136633939
 03136629096 
 16 شرکت نما چوب چهلستون  حمیدرضا خانعلی 
09131080105
  03133390390 
 17 شرکت پارمیس الماس اصفهان
یاور شهبازی   09136952335
 18 شرکت مهرکوشان دیبا
 
هادی غلامی 
09132940901
09132120452
19  کانون آگهی و تبلیغات ایرانا گرافیک
 آرش گلستانیان
     09131023562
 03132736910-11
    03195013525-6 
 20  شرکت پیشگامان نقش آرکا
حسن مظاهری  D
 09132039476
 03136256545