You don't have javascript enabled. Good luck with that.
لیست همایش های سال 1396
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت برگزارکننده
1
سلامت گاو های شیر ده به منظور افزایش تولید شیر
چهار شنبه
1396/01/30
چهار شنبه
1396/01/30
18:30 19:30
2
چالش های موجود در سلامت طیور
چهار شنبه
1396/01/30
چهار شنبه
1396/01/30
16:00 17:30
3
اهمیت پرورش طیوردر هفته اول و نقش آن در وزن نهایی و تجربه عملی در پرورش مرغ های گوشتی در آلمان
چهار شنبه
1396/01/30
چهار شنبه
1396/01/30
18:30 19:45
4
نگاهی جدید به تغذیه
چهار شنبه
1396/01/30
چهار شنبه
1396/01/30
19:45 20:30 سخنران: دکتر زاهد عباسی
5
مایت قرمز، چالشی بزرگ در صنعت طیور
چهار شنبه
1396/01/30
چهار شنبه
1396/01/30
17:30 18:15 سخنران: فرهاد مظفر
6
تولید شیر در اروپا و دنیا : تجزیه و تحلیل سودآوری ، وضعیت و چشم انداز
پنج شنبه
1396/01/31
پنج شنبه
1396/01/31
16:00 17:15
7
سلامت و بهداشت سم در دام ها
پنج شنبه
1396/01/31
پنج شنبه
1396/01/31
17:15 18:30
8
نژادهای جدید دام متناسب با تولید جهانی شیر
پنج شنبه
1396/01/31
پنج شنبه
1396/01/31
19:30 20:45
9
اصلاح نژاد دام
پنج شنبه
1396/01/31
پنج شنبه
1396/01/31
18:30 20:45
10
دامپزشکی ایران
پنج شنبه
1396/01/31
پنج شنبه
1396/01/31
18:45 19:30
11
تغذیه و خوراک دام
جمعه
1396/02/01
جمعه
1396/02/01
16:00 18:00
12
آیین افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور
سه شنبه
1396/01/29
سه شنبه
1396/01/29
16:00