You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور / عضویت فا| EN 
ورود به سامانه

زمان باقیمانده تا شروع نمایشگاه

آخرین خبر
از طريق رايزني با انجمن كشاورزي آلمان/ پاويون 14 شركت خارجي در نمايشگاه دام و طيور اصفهان تشكيل مي شود

از طريق رايزني با انجمن كشاورزي آلمان/ پاويون 14 شركت خارجي در نمايشگاه دام و طيور اصفهان تشكيل مي شود

در این پاویون که با همکاری انجمن کشاورزی آلمان (DLG) و شرکت IFW EXPO آلمان تشکیل شده است، 14 شرکت از کشورهای آلمان، ترکیه و جمهوری چک در 150 مترمربع فضای نمایشگاهی حضور خواهند یافت. 

1395/10/06
1394/11/07
باز ديد هزار نفر متخصص در يك روز از نمايشگاه صنعت دام و طيور در قالب 20 تور برنامه ريزي شده از شهرستان هاي مختلف استان

باز ديد هزار نفر متخصص در يك روز از نمايشگاه صنعت دام و طيور در قالب 20 تور برنامه ريزي شده از شهرستان هاي مختلف استان

1394/11/07
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره3

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره3

1394/11/04
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره2

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره2

1394/11/04
چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره1

چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دامپزشكي به روايت تصوير - شماره1