You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور / عضویت  فارسی | ENGLISH 
ورود به سامانه

زمان باقیمانده تا شروع نمایشگاه

آخرین خبر
 معاون انجمن كشاورزي آلمان: حضور در نمايشگاه دام و طيور اصفهان براي شركت هاي آلماني رضايت بخش بود

معاون انجمن كشاورزي آلمان: حضور در نمايشگاه دام و طيور اصفهان براي شركت هاي آلماني رضايت بخش بود

واقعاً نتایج خوبی از این نمایشگاه کسب کردیم. ما به دنبال پیدا کردن نمایندگانی در ایران بودیم و خوشبختانه در این چند روز، تقاضاهای زیادی برای اعطای نمایندگی به ما رسید، به طوری که برای ما بسیار جالب بود و پس از بازگشت به آلمان، باید از این میان این همه، یکی را انتخاب کنیم. 

1396/02/02
1396/02/02
حضور شركت ها و اساتيدي از كشورهاي آلمان و اتريش در نمايشگاه صنعت دام و طيور اصفهان

حضور شركت ها و اساتيدي از كشورهاي آلمان و اتريش در نمايشگاه صنعت دام و طيور اصفهان

1396/02/02
بازديد متخصصين از پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دام پزشكي، ژنتيك و اصلاح نژاد دام

بازديد متخصصين از پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دام پزشكي، ژنتيك و اصلاح نژاد دام

1396/02/02
گزارش تصويري پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دام پزشكي، ژنتيك و اصلاح نژاد دام

گزارش تصويري پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور و دام پزشكي، ژنتيك و اصلاح نژاد دام

1394/11/07
باز ديد هزار نفر متخصص در يك روز از نمايشگاه صنعت دام و طيور در قالب 20 تور برنامه ريزي شده از شهرستان هاي مختلف استان

باز ديد هزار نفر متخصص در يك روز از نمايشگاه صنعت دام و طيور در قالب 20 تور برنامه ريزي شده از شهرستان هاي مختلف استان