نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسيون مدرن


کارشناسان ششمین نمایشگاه بین المللی خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن - 1397
  آقای قربانی - شرکت مبنا رخداد آفرین
 • کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(مسئول ثبت نام)
 • تلفن ثابت : 46016408-021 داخلی 117 تلفن ثابت : 46013502-021 داخلی 117
 • تلفن همراه : 09903400134
 • آدرس پست الکترونیک :
  آسیه رفسنجانی
 • کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)
 • تلفن ثابت : 32606602-031
 • تلفن همراه :
 • آدرس پست الکترونیک :
  کارشناس وب
 • کارشناس پشتیبان ثبت نام
 • تلفن ثابت : 32614613-031
 • تلفن همراه :
 • آدرس پست الکترونیک :