افتتاحیه و نشست خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

حامیان