نشست خبری و افتتاحیه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت (تجهيزات صنعتي و كارگاهي) و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتي

(Isief 2027)

حامیان