آيين افتتاحيه بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

حامیان