آیین افتتاح دوازدهمین نمایشگاه صنعت نساجی و هشتمین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش اصفهان

حامیان