با افتتاح پروژه نمایشگاه بزرگ، تحول نمایشگاهی را در استان شاهد خواهیم بود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در دیدار با مهندس محزونیه مدیر مسوول روزنامه نسل فردا گفت: نمایشگاه می تواند مرکز خلاقیت های اقتصادی شهر باشد.
تاریخ درج خبر:1396.10.04
ساعت درج خبر:09:21
شماره خبر:27271802
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان در این دیدار بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ای استان به منظور توسعه صنعت نمایشگاه تأکید کرد و افزود: در شرایطی که بسیاری از واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور با رکود مواجه هستند، تنها راه نجات، صادرات است و نمایشگاه، زیرساخت توسعه صادرات قلمداد می شود. وی با اشاره به این که شرکت در نمایشگاه ها، سرمایه گذاری است و نه هزینه، افزود: بخشی از رسالت نمایشگاه ها رونق بخشیدن به اقتصاد شهری است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه اصفهان، اعلام کرد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان را سرعت بخشیده ایم و در صورت تحقق تعهدات سهامداران، سال آینده شاهد افتتاح فاز نخست خواهیم بود. یارمحمدیان تصریح کرد: با افتتاح پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، تحول نمایشگاهی را در استان شاهد خواهیم بود. وی رویکرد مدیریتی خود را تعامل و گفتگو عنوان کرد و اظهار داشت: چنانچه صنعت نمایشگاه ها رونق بیشتری داشته باشد، اقتصاد شهر و کسب و کارها نیز با رونق همراه خواهد بود.