جلسه مدیرعامل شرکت نمایشگاه استان با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان


تاریخ درج خبر:1396.10.03
ساعت درج خبر:10:23
شماره خبر:27271801
علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و مهندس عموشاهی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار، اعضای کمیته ارزیابی برگزاری نمایشگاه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز حضور داشته و در خصوص توسعه سطح همکاری ها اعلام آمادگی کردند. علی عموشاهی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در این جلسه بر اهمیت ارزیابی سطح کیفی مشارکت کنندگان در نمایشگاه های مرتبط تأکید کرد و گفت: با هم افزایی دو مجموعه می توان اقدامات بهتری در خصوص شناسایی، تشویق و جذب هرچه بیشتر تولیدکنندگان داخل و خارج از کشور به منظور حضور در نمایشگاه ها انجام داد. مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز از همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت ساختمان تقدیر و از نمایشگاه جامع صنعت ساختمان به عنوان یکی از بهترین و پر بازدیدترین نمایشگاه های استان یاد کرد. علی یارمحمدیان با اشاره به برگزاری نمایشگاه های بین المللی با کیفیت و پر بازدید در خارج از کشور، خواستار مشارکت متخصصان و تولیدکنندگان داخلی در این نمایشگاه ها شد و تأثیر حضور در رویدادهای بین المللی در رونق کسب و کار صنایع داخلی را مورد تأکید قرار داد. در این جلسه مقرر شد، کمیته مشترک هر دو ارگان به صورت مستمر به منظور جذب مشارکت کنندگان خارجی و اعزام تولید کنندگان داخلی به نمایشگاه های خارج از کشور، تشکیل جلسه داده و فعالیت خود را آغاز کند.