موافقت با افزايش سهم شهرداري در سهام نمايشگاه بين المللي اصفهان

تمامی اعضا با موضوع افزایش سهام شهرداری موافقت کردند تا تأخیر زمانی این پروژه و سرمایه گذاری های انجام شده جبران شود.
تاریخ درج خبر :1396/09/22
ساعت درج خبر :10.06
شماره خبر :27249560
پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت نمایشگاه های اصفهان در تاریخ شهریور ماه 96، در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با افزایش سهام شهرداری در شرکت نمایشگاه بین المللی اصفهان موافقت شد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با حضور در جلسه علنی شورای شهر اصفهان مورخ 19 آذر ماه، لزوم این افزایش سرمایه را تشریح کرد و اظهار داشت: در صورتی که این مهم محقق شود می توان شاهد افتتاح فاز نخست محل جدید نمایشگاه های اصفهان بود. علی یارمحمدیان اعلام کرد: در مجمع عمومی شرکت نمایشگاه اصفهان، تمامی اعضا با موضوع افزایش سهام شهرداری موافقت کردند تا تأخیر زمانی این پروژه و سرمایه گذاری های انجام شده جبران شود. پیش از این و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ششم شهریور 96 نیز با افزایش ۵۰ میلیارد تومانی بودجه این شرکت به منظور ساخت پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان موافقت شده بود. گفتنی است مبلغ پیشنهادی شورای اسلامی شهر اصفهان برای این افزایش سرمایه، مبلغ ۳۱۶ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۶۵۳ هزار ریال بود که با اکثریت آرا مورد موافقت قرار گرفت.