با ثبت اطلاعات خود در این بخش از زمان بازدید و ثبت نام رویدادهای مرتبط نمایشگاه بین المللی استان اصفهان مطلع شوید
عنوان نوع رویداد تاریخ نوع بازدید
اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک)خودرو موتور سیکلت و انواع پاکروهاداخلی1397/02/04 تا 1397/02/06 | |
شانزدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکیداخلی1397/01/29 تا 1397/02/01 | |

حامیان