با ثبت اطلاعات خود در این بخش از زمان بازدید و ثبت نام رویدادهای مرتبط نمایشگاه بین المللی استان اصفهان مطلع شوید
عنوان نوع رویداد تاریخ نوع بازدید
اولين جشنواره فروش محصولات غذايي داخلی1396/12/23 تا 1396/12/27 |
شانزدهمین نمایشگاه صنعت دام، طیور و دامپزشکیداخلی1397/01/29 تا 1397/02/01 | |

حامیان