تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - خیابان علامه امینی - روبروی خیابان فردوس - ساختمان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
آدرس محل برگزاری : اصفهان - پل شهرستان
مرکز تلفن : 32603006 - 031
دورنگار : 32602006 - 031

فرم تماس با ما

حامیان