همایش ها

معرفی سیستم جدید "سرامیک روتاری فیدر"

پنج شنبه - 1396//06/09

پنج شنبه - 1396/06/09

ساعت 19 الی 20

برگزار کننده : شرکت کرایزل آلمان

بررسی علل خرابی بیرنگ ها در صنایع

پنج شنبه - 1396/06/09

پنج شنبه - 1396/06/09

ساعت 20:15 الی 21:15

برگزار کننده :مهندس مهرداد غنی

نکات فنی واجرایی بتن ریزی

شنبه - 1396/06/11

شنبه - 1396/06/11

ساعت 16 الی 20

برگزار کننده : سیمان سپاهان

مصالح وفن آوری های نوین ساختمانی

شنبه - 1396/07/29

شنبه - 1396/07/29

ساعت 16 الی 18

برگزار کننده :

هوشمند سازی و ارتباط آن با توسعه پایدار

شنبه - 1396/07/29

شنبه - 1396/07/29

ساعت 18 الی 20

برگزار کننده : سیمان سپاهان

صنایع غذایی

شنبه -1396/08/13

شنبه -1396/08/13

ساعت 16 الی 20

برگزار کننده :

آشنایی با مراکز رشد وفناوری و شرکت های دانش بنیان

شنبه -1396/09/18

شنبه -1396/09/18

ساعت 18 الی 19

برگزار کننده : آقای مهندس انصاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

مهندسی ایده پردازی (مهارت های حل مسئله)

شنبه -1396/09/18

شنبه -1396/09/18

ساعت 16 الی 20

برگزارکننده : آقای محمد علی اله یاری - معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آشنایی با سلول های بنیادی وراهکارهای درمانی آن

یک شنبه -1396/09/19

یک شنبه -1396/09/19

ساعت 16 الی 17

برگزارکننده:موسسه علمی به رویان (پژوهشکده رویان )

بررسی راهکارهای ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

یک شنبه -1396/09/19

یک شنبه -1396/09/19

ساعت 17 الی 18

برگزار کننده : آقای مهندس اسماعیل ناظم - شرکت پالایسش نفت اصفهان

اکتشاف آب های ژرف (راهکاری برای حل بحران آب )

یک شنبه -1396/09/19

یک شنبه -1396/09/19

ساعت 18 الی 19

برگزار کننده : آقای دکتر قاسمی -جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

آشنایی با ویروس HPV و راهکار های مقابله با آن

یک شنبه -1396/09/19

یک شنبه -1396/09/19

ساعت 19 الی 20

برگزارکننده : آقای دکتر عزیزی -ریاست آزمایشگاه اریترون از طرف دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

سوپر جاذب ها

دوشنبه -1396/09/20

دوشنبه -1396/09/20

ساعت 17 الی 18

برگزارکننده :خانم دکتر شاه زمانی - جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

آشنایی با فرآیند نیاز سنجی پژوهشی

دوشنبه -1396/09/203

دوشنبه -1396/09/20

ساعت 18 الی 19

برگزارکننده : خانم دکتر کیان ارثی -معاونت برنامه ریزی ،پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان

پسماند شهری -معضل یا فرصت

دوشنبه -1396/09/203

دوشنبه -1396/09/203

ساعت 19 الی 20

برگزارکننده : آقای مهندس پورعلاقه بندان -سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

حامیان