آرشیو گزارش های تصویری

گزارش تصویری - 1396.10.09

دومین روز از پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

مشاهده گالری

گزارش تصویری - 1396.10.09

آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

غرفه سازی پانزدهمين نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی

مشاهده گالری

گزارش تصویری - 1396.10.09

دومین روز از پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

غرفه سازی پانزدهمين نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دكوراسيون خانگی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

سومین روز از دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

دومین روز از دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

آيين افتتاحيه بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

مشاهده گالری

گزارش تصویری

بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

مشاهده گالری

گزارش تصویری

سومين روز از بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

مشاهده گالری

گزارش تصویری

چهارمين روز از بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

مشاهده گالری

گزارش تصویری

بازديد شهردار محترم اصفهان در پنجمين روز از بيستمين نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف

مشاهده گالری

گزارش تصویری

آيين افتتاحيه هشتمين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضلاب

مشاهده گالری

گزارش تصویری

دومين روز از هشتمين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضلاب

مشاهده گالری

گزارش تصویری

سومين روز از هشتمين نمايشگاه بين المللي آب و تاسيسات آب و فاضلاب

مشاهده گالری

گزارش تصویری

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و اهدا لوح تقدیر به مشارکت کنندگان

مشاهده گالری

گزارش تصویری

غرفه سازي دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت (تجهيزات صنعتي و كارگاهي) و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتي

مشاهده گالری

گزارش تصویری

نشست خبری و افتتاحیه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت (تجهيزات صنعتي و كارگاهي) و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتي

مشاهده گالری

گزارش تصویری

دومین روز از دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتی

مشاهده گالری

گزارش تصویری

سومین روز از دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت و نمايشگاه ابزار و نظافت صنعتی

مشاهده گالری

حامیان