بیست و سومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف (Carpex)

بیست و سومین نمايشگاه تخصصي - صادراتي فرش دستباف (Carpex)

شروع: 1399/12/3 تا 1399/12/8

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان آقای میرجمالی 03136283929

محل برگزاری : اصفهان کمربندی شرق - محل جدید برگزاری نمایشگاه اصفهان

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات