نهمین نمایشگاه تاسیسات و صنعت آب وفاضلاب- نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی گرمایشی

نهمین نمایشگاه تاسیسات و صنعت آب وفاضلاب- نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی گرمایشی

شروع: 1399/11/6 تا 1399/11/10

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

محل برگزاری :

وب سایت :

ثبت نام:

توضیحات