یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی، مدیریت بحران، امداد و نجات

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی، مدیریت بحران، امداد و نجات

شروع: 1399/8/29 تا 1399/9/1

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: آفتاب مشرق زمین 05136158 - 05136010371-09024680100-05136014291

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahansafe.ir

ثبت نام:

توضیحات