نهمین نمایشگاه صنایع و محصولات بهداشتی سلولزی شوینده ها

نهمین نمایشگاه صنایع و محصولات بهداشتی سلولزی شوینده ها

شروع: 1399/7/29 تا 1399/8/2

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان 3132618001-6

محل برگزاری :

وب سایت : http://isfahanhealth.ir/

ثبت نام:

توضیحات