هفدهمین نمایشگاه المللی صنایع چوب ، ماشین آلات و یراق آلات و خدمات وابسته

هفدهمین نمایشگاه المللی صنایع چوب ، ماشین آلات و یراق آلات و خدمات وابسته

شروع: 1399/4/25 تا 1399/4/28

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت چیستا-آقای خانی-09124977275-02122924526

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanwood.ir/

ثبت نام:

توضیحات