هفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن

هفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن

شروع: 1398/4/25 تا 1398/4/28

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار- داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://homedecorfair.ir

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای ابرار- داخلی 116-۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸- ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱
-----------------------------------------------
کارشناس ناظر:
خانم رفسنجانی-03132606602-09134632313