هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آلات ، یراق آلات و مواد اولیه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آلات ، یراق آلات و مواد اولیه

شروع: 1398/4/4 تا 1398/4/7

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا - آقای خانی 09124977275 - 02122924526

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanwood.ir/

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت نمایشگاهی چیستا - آقای خانی 09124977275 - 02122924526
--------------------------------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
خانم عباسی - 09134632311 - 03132606601