نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان

نمایشگاه ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان

شروع: 1398/2/28 تا 1398/3/3

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت آریانا نقش جهان09126081049

محل برگزاری : اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://ziafatisf.ir/

ثبت نام:

توضیحات

مسئول ثبت نام:
شرکت آریانا نقش جهان
شماره تماس: 09126081049
-------------------------------------------------------------
کارشناس ناظر نمایشگاه:
آقای حامد شبانی
شماره تماس: 09129476396