پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان

شروع: 1398/2/11 تا 1398/2/14

نوع : نمایشگاه های پیش رو

مجری: شرکت رستاک پادویژن - آقای بندرچی - 09121176930

محل برگزاری : پل شهرستان محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

وب سایت : http://isfahanisf.ir/

ثبت نام:

توضیحات