هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی

شروع: 1398/1/27 تا 1398/1/30

نوع : نمایشگاه های داخلی

مجری: آفتاب مشرق زمین

محل برگزاری :

وب سایت : isfahanvet.ir

ثبت نام:

توضیحات

زمان برگزاری: 27 تا 30 فروردین ماه
برگزار کننده:   آفتاب مشرق زمین  آقای صدرزاده    02186031300-09128332400