دومین نمایشگاه بین المللی طراحی، تزئینات و دکوراسیون داخلی

دومین نمایشگاه بین المللی طراحی، تزئینات و دکوراسیون داخلی

شروع: 1397/8/22 تا 1397/9/30

نوع : نمایشگاه های خارجی

مجری:

محل برگزاری : کشور:قطر ،شهر:دوحه

وب سایت : www.intexpo.ir

ثبت نام:

توضیحات